unlock firmware 1.1.1= wifi có 1 chút thắc mắc

chả là cái quán nhà em wifi thì có đấy, nhưng thường muốn vào wifi thì trước tiên phải vào safari rồi gõ vnexpress.net trình duyệt sẽ tự chuyển mình đến 1 trang đăng nhập wifi của bọn fpt, ấn vào đăng nhập mới đăng nhập được, nhưng cái chính là bây giờ, iphone của em chưa unlock nên chưa vào safari ngay được, mà muốn unlock thì phải kết nối được wifi, làm sao bây giờ:D (ý em là sóng báo thì báo có nhưng chưa vào được internet mà phải thông qua trang vn express như kể trên) :smiley:

khi bác vào trang jailbreakme.com nó sẽ không vào được và tự đọng vào trang web đăng nhập của FPT sau đó đăng nhập rồi vào lại trang jailbreakme.com.

vâng cảm ơn bác, em đã làm đwocj rồi:D

sao bro ko vao htt://jailbreak.toc2rta.com cho de

trang đó hình như die lâu òi :smiley:
mà vào jailbreakme.com còn dễ honư nhiều,chỉ cần chọn íntall AppSnap la xong :smiley: