Unlock của máy

Các bác cho hỏi nếu như mua máy từ 1 nước khác cầm về VN. Để dùng được đã phải Unlock thì khi cầm trở lại nước đó có thể dùng được không?
Thanks

Các cao thủ chỉ giáo giúp với !!!

bác này hỏi không rõ ràng, máy nào loại jì, điện thoại hay là PPC.
Theo như mình biết thì máy dthoại GSM ở Nhật có thể Unlock mang về VN dùng, và vẫn có thể sử dụng lại ở bên Nhật. Mình đã thử dùng rồi OK.