Từ Điển Việt Pháp for Mdict

Data Việt-Pháp cho Mdict đây,tặng cho những bạn học tiếng Pháp.

Mình kô biết tiếng đó nên ko biết bộ data này có hay ko,tới này uống say bia thì tìm những data để chơi cho tỉnh lại thôi.