Từ điển bách khoa columbia

concise columbia encyclopedia 1.1

Một bộ từ điển ngắn gọn,súc tích với trên 17000 mục từ diễn giải về chính trị, luật, quan hệ quốc tế, triết học,y học, khoa học, kiến trúc,tôn giáo…v.v…Các bác download về ngâm cứu nhé.

http://enscreenshots.softonic.com/s2en/44000/44981/1_co1.jpg
http://www.4shared.com/dir/617672/ad0de80a/sharing.html

Từ điển này rất hay. Cám ơn bác nhiều!
Liệu còn có những từ điển bách khoa dạng này với từng chủ để không bác nhỉ? Chẳng hạn như toán học hay tin học chẳng hạn. Mà nếu có thêm nhiều video hay audio thì hay quá?

Bỏ hết lên card được không bạn? Bộ nhớ của máy hết rùi.
Thanks for sharing.

Chạy trên card thì OK