Treo 650 và quản lý cuộc gọi ??

Casper muốn hỏi các bạn xem có cách nào để quản lý cuộc gọi như là giới hạn cho cuộc gọi đó chỉ trong vòng bao nhiêu giây hay bao nhiêu phút thôi. Ví dụ casper cài đặt cuộc gọi đến đi chỉ cho phép trong vòng 60s thôi, sau 60s thì tự động cúp máy. Các bạn có biết cách nào hay phần mềm nào hỗ trợ làm chuyện này ko? Thanks

Bác hỗ trợ 1 tay, tìm hiểu cái này thử xem co được không, mình cũng dang mò mẫm nó nhưng chưa được:D
http://www.handheld.com.vn/forum/showthread.php?t=28004

lạc đề rồi HEPZA :frowning: