Touch settings- Thay đổi giao diện HTC Touch Cube!

Phần mềm cho phép bạn tuỳ chọn thay đổi mặc định HTC ouch Cube của dòng máy Elf:
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=68543&d=1201971115
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=68544&d=1201971115
Chức năng chính:

  • thay đổi Cube, Today, gán các phím chương trình tuỳ chọn:
  • Thay đổi chương trình, icon và tiêu đề trên Music/Pictures/Video programs
  • Thay đổi chương trình, icon và tiêu đề trên APLauncher on the cube
  • Tăng cường thêm weather forcast cho các thành phố mới và khả năng tự động cập nhật dự báo thời tiết!
    …Xem thêm và tải pm tại:
    http://ww2.fatattitude.com/software/software-item.aspx?appid=10