Touch- Màn hình tự dưng không sáng

Em Touch của em lúc pin còn 10% tắt màn hình rồi bật lên lại tự dưng không sáng mặc dù đèn tín hiệu sóng vẫn còn, gọi đến vẫn đổ chuông. SR lại thì ok. Khi đầy pin không có tình trạng này. Có bác nào biết nó bị gì kg?

Chức năng giảm thểu tiêu thụ điện để tránh HR. Nếu bác ko thích, thì sau khi máy tự tắt đèn nền, hãy nhấn giữ khoảng 3 giây ở nút nguồn, đen sẽ sáng lên, làm lại vạy nếu muốn tắt đèn