Tom XAP Installer v1.1: Công cụ cài đặt ứng dụng cho Windows Phone 7 đã Unlock

Mọi thiết bị Windows Phone 7 đã được mở khóa bằng ChevronWP7 có thể dễ dàng cài đặt ứng dụng với định dạng .XAP. Công cụ Tom XAP Installer được tạo bởi tom_codon càng giúp bạn đơn giản hơn cho việc cài đặt ứng dụng. Sau khi chạy Tom XAP Installer bạn có thể cài đặt trực tiếp từ trình duyệt File Explorer.

Yêu cầu

  • Máy tính đã cài đặt .NET Framework 4.0 và Windows Phone 7 SDK

  • Windows Phone 7 đã được mở khóa bằng ChevronWP7

  • Kết nối thiết bị với PC và Zune

  • Màn hình thiết bị đang bật và ở Start

http://i4.photobucket.com/albums/y142/maianhtungsten/Anh%20bai%20viet/ntall.jpg

http://i4.photobucket.com/albums/y142/maianhtungsten/Anh%20bai%20viet/TomXAPInstaller.jpg

Link chi tiết: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=860964