Tôi cần tìm mua tuốc nơ vít mở máy HP IPAQ

Hoặc bạn nào có thể cho tôi mượn, xin cám ơn trước. Tôi ở SG. Không biết mấy chỗ sửa đtdđ có thể giúp mình mở máy được không? Đến nước này thì mình đã biết phải làm gì rồi.

Ra chợ dân sinh, mua khoảng 20.000Đ 1 bộ của China, mang theo máy để thử, mua 1 cây cũng giá đó.