Tissot used

Đủ hộp thẻ, dây đã thay. Đh hoạt động ổn
Giá 4tr
Thắng 0858.070809 q3sg[ATTACH type=“full” alt=“20230821_123833.jpg”]1244455[/ATTACH][ATTACH type=“full” alt=“20230821_211325.jpg”]1244456[/ATTACH][ATTACH type=“full” alt=“20230821_211308.jpg”]1244457[/ATTACH][ATTACH type=“full” alt=“20230821_211306.jpg”]1244458[/ATTACH][ATTACH type=“full” alt=“20230821_211322.jpg”]1244459[/ATTACH]