tím sof PIM cho W2005

mấy anh cho em hỏi có soft về PIM nào tương thích với W2005 ko?
pocket imortant thì kô cài được!
agendus thì cài được nhưng kô tương thích,mấy cái task kô chịu làm việc,cứ bấm new task là nó chạy đi đâu mất tiêu,vào task of máy thì thấy?xin giúp dùm!