Tìm sạc cho Tungsten E2

Cho tôi hỏi nếu ở TP HCM muốn mua charge và cable cho máy tungsten E2 thì mua ở đâu?
Thanks trước.