tìm chương trinh Quản lý dự án (project manager)

Các cao thủ oi,
Đồng chí nào có cái theo dõi quản lý các dự án không, share cho anh em dùng với
Cám ơn nhiều nhé. #-o

Lên google search " Pocket Plan"

Có một cái tên là Pocket project, tương thích với M$ Project.
Chịu khó search vì lâu rồi mình ko dùng

Đúng là có tìm trên mạng có rất nhiều cái để quản lý các dự án, tuy nhiên rất khó tìm khoá cho nó, Tôi hỏi vậy để xem ai đã có csi nào cùng khoá chưa thì chia sẻ cho moi người với.