Tìm chỗ nhận dịch vụ order hàng DELL

Em định mua hàng Dell US, xin hỏi các bác các công ty/ cá nhân nhận dịch vụ nhận order hàng DELL với ah ? Nếu có luôn quá trình order + biểu giá như thế nào thì tốt quá :D.