Tiêu đề bài viết bị lỗi do đâu?

Thỉnh thoảng tôi thấy có bài viết trong phần tiêu đề hiện lên chỉ một chữ duy nhất nên chẳng hiểu là bài viết muốn nói gì? Ví vụ:

http://img580.imageshack.us/img580/365/30137093.jpg

](“http://img580.imageshack.us/img580/365/30137093.jpg”)

Tại sao lại như vậy? Trước nhất chúng ta tìm hiểu tiêu đề là gì? Là lời đề ở đầu mỗi bài viết hoặc tác phẩm nêu nội dung chủ yếu để gợi sự chú ý trong bài viết. Vì thế tiêu đề cần ngắn gọn, nếu các bạn để ý phần tiêu đề trong kết quả search, chắc chắn các bạn sẽ nhận thấy chiều dài tối ưu cho tiêu đề bài viết nên nhỏ hơn 60 ký tự và có ngắt quảng hợp lý.

Liên quan đến lỗi trên ta thấy chủ topic ghi tiêu đề quá dài và không ngắt quảng nên “hệ thống nhận dạng” cũng potay.com.vn luôn :smiley:

Đấu Giá_Ram_4gb_Laptop_Samsung_1333mhz_new_100%_nguyên seal _US_shipped: KT 23h10 Ngày 11/8/2011](http://handheld.vn/threads/221249-Dau-Gia_Ram_4gb_Laptop_Samsung_1333mhz_new_100-_nguyen-seal-_US_shipped-KT-23h10-Ngay-11-8-2011)

Vài lời ngắn gọn để các bạn lưu ý cho tiêu đề bài viết của mình và cũng xin lỗi chủ topic vì tôi đã lấy tiêu đề trên làm dẫn chứng mà không liên hệ trước. Cám ơn.

rút kinh nghiệm đợt sau, em cũng chuyên post bài tiêu đề dài loằng quằng và ko cách quảng như bác chủ topic trên :smiley:
Tks anh Lam Sơn.