Thư Mời Tham Dự Lễ Trao Giải & Triển Lãm Tranh (Hành Tinh Xanh 2009)

Hưởng ứng các chương trình bảo vệ môi trường của xã hội trong năm 2009 và nhằm nhân rộng ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường sống và trái đất cho cộng đồng, Trung tâm Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Hanoi-Arena đã phối hợp với Báo Hoa Học Trò 2! tổ chức Triển Lãm Tranh các tác phẩm đã tham dự cuộc thi thiết kế “Một Poster - Một hành tinh xanh”.
Ban tổ chức xin trân trọng mời tất cả các tác giả đã tham gia cuộc thi cũng như các bạn quan tâm đến tham dự Lễ trao giải và Triển lãm Tranh.
Thời gian: Từ 14h chiều ngày 20/06 đến ngày 22/06/2009
Địa điểm: Trung tâm Nghệ thuật Việt - 42 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trân trọng,

Các bạn có thể xem:
Hình ảnh các tác phẩm tham gia cuộc thi “Một Poster – Một Hành Tinh Xanh”
Kết quả cuộc thi “Một Poster - Một hành tinh xanh”.
Danh sách những tác phẩm tham dự triển lãm.