Thay đổi kích thước mặc định 20,7Mb extendrom O2mini

Theo mặc định o2 mini có kích thước mặc định là 20,7 Mb. Mình đã biết cook extend rom chỉ để lại nhữn file cần thiết nhưng dung lượng bị ẩn đi của extend rom vẫn là 20,7Mb (mình chỉ cần khoảng 2Mb). Các bạn có biết cách nào sửa kích thước mặc định này xuống khoảng 2 -3 Mb và phần còn lại chuyển sang Storage như bản BigStorage không? (bản bigstorage nó xóa hết extend rom - mình không muốn thế)