Thảo luận về dtdd N77i

Em muốn xem hình ảnh và các mã số bí mật của N77i thì xem ở website nào ?? Và các anh chị hãy cùng nhau thảo luận nói về máy N77i hàng trung quốc này . Ko bít dùng nó có tốt ko . Và muốn xem mã MEIL của máy này thì xem ở đâu ?? … Ta cùng thảo luận nào …