Thắng đấu giá nhưng không hoàn thành giao dịch

Em có đấu giá ở đây http://www.handheld.com.vn/threads/dau-gia-orient-star-used-ket-thuc-22h30-ngay-15-thang-9.372233/
bác @vkn thắng đấu giá, nhưng em liên hệ thì khất lần không hoàn thành được giao dịch, nhờ Mod làm trọng tài giúp
Cảm ơn

Bạn @vkn có thời gian đến 17h hôm nay để hoàn thành giao dịch đấu giá

Bạn @1102 cập nhật tình hình nhé

Bác @vkn nhắn em là hoãn giao dịch cho bác ấy ít bữa, nhưng không nói cụ thể khi nào có thể hoàn thành. bác ấy cũng đã ngó xem thớt này nhưng không ý kiến gì. Em xin hủy giao dịch.