Thắc mắc về phần mềm PDANet

Với PPC, mình có thể bắt sóng Wi-fi hoặc vào GPRS + phần mềm PDANet để biến PPC thành 1 modem cho PC.
Mình đã thử vào internet trên PC theo cách trên
Theo mình biết (và đã thực hiện thành công): 2 máy Notebook, có thể dùng Wi-fi của 2 máy (không cần thông qua thiết bị khác) để kết nối với nhau thành mạng LAN nội bộ (2 máy đặt IP gần giống nhau), có thể chơi Game như CS, AOE,… ; Share dữ liệu với nhau,…, nếu bật Wi-fi của PPC lên thì cũng có thể vào mạng này.
Như vậy thì khi PC nhận PPC làm modem + Wi-fi của PPC đã vào được LAN, thì PC có thể kết nối vào LAN với 2 Notebook kia không? Xin cảm ơn

Mình cũng đang tìm đây, đã thở nhiều rồi mà chưa được cái nào ra hồn cả. Chán quá bác ạ…