Thắc mắc về moto A780!!!

Nhờ các bác giúp giùm, em co một em A780, muốn caì từ điển, nhưng không biết dùng như thế naò, nhờ các bác giúp
Thanks
Các bác YM: tichayen