Thắc mắc 1.1.2 mà bb là 4.01.13_G

Iphone tui bị bệnh nên nhập viện TAL, ( Thay Main ) sau điều trị về thấy V 1.1.2 và Baseband là 4.01.13_G, thắc mắc là 112 thì BB phải là 4.02.13_G thì mới đúng , phải không ???
Xin các bạn bình luận , giải thích giúp …Cám ơn !!!

Quan trọng là con ban đầu của bạn là phiên bản nào.
Chứ theo bạn nói Software Version 1.1.2 mà baseband là 4.01.13 thì mình thấy đây là con Iphone update từ 1.1.1 thành 1.1.2 rồi downband xuống, sau đó chạy AnySIM1.1.2u

Nhưng tính ra khả năng trên là khó xảy ra, vì TAL không có khả năng có được 2 file: ICE04.01.13_G.eep ICE04.01.13_G.fls

=> CPU của bạn đã bị thổi.
Nhưng máy đã hết bệnh rồi và sài OK thì cứ sài đi có sao đâu.

Ban đầu là 111, tuần 40…

Bác chỉ mình cách chụp màn hình Iphone như bác đã chụp đi.

cài screenshot để sử dụng thôi…

OK, thanks nhá, trước giờ không biết chụp.

Kiếm không ra cái screenshot. Bác cho em xin đi! Thanks

tìm trong installer…