Teksoft Skybox 1.0: Một giao diện mới mang phong cách Mobile Shell

Một ứng dụng hoàn toàn mới được Teksoft phát triển và ra mắt ngày 16/05/2008 với chương trình Skybox 1.0. Chương trình sẽ thay đổi giao diện mang đạm phong cách của Mobile Shell. Bạn có thể sử dụng ngón tay chuyển đổi động qua lại các ứng dụng, tùy biến thay đổi đồ họa dễ dàng, hỗ trợ hiển thị trên Today Plugin…

http://www.teksoftco.com/products/skybox/large/02.jpg http://www.teksoftco.com/products/skybox/large/01.jpg http://www.teksoftco.com/products/skybox/large/10.jpg

Các thông tin chính của ứng dụng

  • Hỗ trợ Pocket PC 2003, WM5.0 và WM6.0
  • Hỗ trợ màn hình vuông, QVGA và VGA
  • Dễ dàng sử dụng với ngón tay khi truy cập nhanh tới các ứng dụng
  • Hiển thị trạng thái sóng, pin, cuộc gọi nhỡ, thời gian
  • Cho phép tùy biến cấu hình như thay đổi màu chữ, các ứng dụng, hình ảnh…
  • Dễ dàng tùy biến titlebar, Infoscreen, Menu, Settings

http://www.teksoftco.com/products/skybox/large/06.jpg http://www.teksoftco.com/products/skybox/large/12.jpg http://www.teksoftco.com/products/skybox/large/17.jpg

Thông tin chi tiết và tải phần mềm tại http://www.teksoftco.com/index.php?section=skybox