Tạo ảnh trong cửa sổ system của WinXP

Các anh cho em hỏi làm thế nào để lồng được hình ảnh mình chọn vào trong khung General khi mình chọn System trong ControlPanel của WinXP với ! Em thấy các cửa hàng bán máy tính hay lồng biểu tượng của mình vào như thế. :slight_smile:

BẠn lấy ảnh bạn muốn hiển thị cắt xén lại kích thước là 180x114 lưu theo định dạng bmp với tên là oemlogo rồi thảy vào thư mục system32 là được.

mình đã làm theo cách của bạn nhưng ko được :frowning: . bạn có thể chỉ cụ thể hơn được ko? thanks!

À xin lỗi mình quên 1 file là OEMINFO.ini => bạn dùng file txt của mình gửi kèm, trong đó dòng thứ 2 và 3 (sau dấu = ) là thông tin sẽ được hiển thị, bạn có thể điền vào tên tuổi gì đó… Xong save lại đổi đuôi là ini, chép vào thư mục system32 (cùng với file oemlogo).

Còn với win vista thì có chỉnh được ko hả anh?

Đính chính thêm, file oemlogo bạn phải lưu với đuôi là .bmp mới được, thường bạn hay quên và để thành .jpg

Với Vista thì làm như sau:

  • Tạo một ảnh Bitmap có kích thước lớn nhất là 120x120 Pixel có tên là MyLogo.bmp đặt trong C:\Windows\system32

  • Mở NotePad tạo một file có tên là PriLogo.Reg với nội dung sau đây

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation]
“Manufacturer”=“…”
“Model”=“…”
“SupportHours”=“24 giờ / ngày”
“SupportPhone”=“…”
“SupportURL”=“…”
“Logo”=“C:\Windows\system32\MyLogo.bmp”

  • Lưu lại file này và chạy trực tiếp

(Dấu 3 chấm bạn điền thông tin tùy ý vào).

Đã test, ok!

(Nguồn: website Tư vấn tin học…)

Sao mình đưa chữ lên được rồi mà sao hình ko chịu hiển thị nhỉ

có phải đúng kích thước là 180x114 không,mình dùng phần mềm ACD SEE chỉnh lại nhưng chỉ đúng chiều ngang,còn chiều dọc thì ko đúng

Bạn chỉ mình phần mềm nào chỉnh lại cái hình,Thanks