Tặng A-E theme Dialer (v2.0 hi.hi...) mình mới tạo!!!

Buồn buồn ngồi tạo vài cái Dialer này chơi và sau đây chia sẻ cho A-E xài cho vui… Icon này mình tự tạo nên sẽ ko giống ai đâu nhé (mới mò mẫm photoshop vì vậy sẽ ko đẹp bằng dân chuyên), nhưng mà nhìn hơi giống hình ảnh của " vĩ chewing gum" mà mình thường ăn… ha.ha…
Tải về rồi cho vào theo đường dẫn sau:
/private/var/stash/Themes.XXXXXX/G.O.C. PRO.theme/Folders
G.O.C. PRO đổi lại tên theme cuả Bạn.!
Mình làm nhiều bộ nên sẽ up từ từ cho A-E…
Vài hình ảnh giới thiệu em nó:
http://i414.photobucket.com/albums/pp225/ntnhan0242/Hinh1Small.png
http://i414.photobucket.com/albums/pp225/ntnhan0242/Hinh2Small.png
http://i414.photobucket.com/albums/pp225/ntnhan0242/Hinh3Small.png
http://i414.photobucket.com/albums/pp225/ntnhan0242/Hinh4Small.png
http://i414.photobucket.com/albums/pp225/ntnhan0242/Hinh5Small.png
Trước tiên là bộ 1:
http://i414.photobucket.com/albums/pp225/ntnhan0242/Bo1-1.png
http://i414.photobucket.com/albums/pp225/ntnhan0242/Bo1-2.png
http://i414.photobucket.com/albums/pp225/ntnhan0242/Bo1-3.png
Download:

Bộ 2: Khi chưa nhấn nút thì như hình ảnh giới thiệu trên, còn lúc nhấn thì đèn hiển thị như sau:
http://i414.photobucket.com/albums/pp225/ntnhan0242/Bo2.png
Download:

Bộ 3: Khi chưa nhấn nút thì như hình ảnh giới thiệu trên, còn lúc nhấn thì đèn hiển thị như sau:
http://i414.photobucket.com/albums/pp225/ntnhan0242/IMG_0234.png
Download:

Bộ 4: Khi chưa nhấn nút thì như hình ảnh giới thiệu trên, còn lúc nhấn thì sẽ có nhiều đèn khác nhau ở những số khác nhau như sau:
http://i414.photobucket.com/albums/pp225/ntnhan0242/Bo4-1.png
http://i414.photobucket.com/albums/pp225/ntnhan0242/Bo4-2.png
http://i414.photobucket.com/albums/pp225/ntnhan0242/Bo4-3.png
http://i414.photobucket.com/albums/pp225/ntnhan0242/Bo4-4.png
http://i414.photobucket.com/albums/pp225/ntnhan0242/Bo4-5.png
http://i414.photobucket.com/albums/pp225/ntnhan0242/Bo4-6.png
Download:

Bộ 5: Vài hình ảnh của e nó…
http://i414.photobucket.com/albums/pp225/ntnhan0242/Hinh4Small.png
http://i414.photobucket.com/albums/pp225/ntnhan0242/Hinh5Small.png
Download:

Sẽ tiếp tục update tiếp các bộ khác, mong rằng A-E sẽ thích theme Dialer này…hi.hi…

Khác lạ nhưng không qua được skin mặc định của iPhone. Thank anyway

Đẹp đấy. Cố gắng lên bác ơi. Mà làm theme có khó lắm không bác?

Cảm ơn bác nhìu nha, theme nhìn độc đáo đóa