Tại sao các CT lại đọc dung lượng bộ nhớ cùng trên 1 máy PPC kết quả rất khác nhau?

Có nhiều khi chúng ta tự hỏi tại sao cũng cùng trên một PPC mình đang sử dụng các chương trình khác nhau lại đọc kết quả ra memory (tạm dịch là “bộ nhớ”) còn lại của máy lại khác nhau như thế!

**Câu trả lời: **

Một số developers khi viết chương trình của họ đã dùng cái gọi là GlobalMemoryStatus (Tình trạng bộ nhớ tổng thể) để đọc và xác định bộ nhớ của máy bạn đã bị chiếm dụng bao nhiêu bởi các chương trình khác (của chính họ và của các ứng dụng khác đang chạy trong máy). Như vậy kết quả tìm được sẽ là hiệu số giữa Bộ nhớ tổng thể với các phần bị chiếm dụng do tổng hoạt động bên trong máy (mà có thể chúng ta không thấy rõ bên ngoài).

Một số developers khác lại dùng “GetSystemMemoryDevision” để xác định phần bộ nhớ “vật lý” đang có trong máy và cho ra kết quả bao nhiêu phần bộ nhớ còn lại của máy hiện đang “available”. Đó là bộ nhớ “vật lý” mà thực sự các ứng dụng đã chiếm giữ (không tính đến các hoạt động của chúng).

Cảm ơn bác DW phổ biến thông tin này .