t41 có vấn đề với mạng medianet !!

Không hiểu sao con IBM t41 của em xài mạng nào cũng ok nhưng hễ gặp mạng medianet thì báo lỗi …ihchi… không biết có phải do mạng không chứ em đã mang con IBM t43 thì cũng ko dùng được , thử qua con t60 thì dùng bình thường !!! Ae nào biết lý do chỉ em với ạ