SZ nối với Projector: resolution thay đổi?

Các bác cho hỏi mỗi lần connect SZ (1280x800), ấn Fn để chuyển đổi, thì bao giờ screen resolution tự đông chuyển sang 1024x768; Sau khi Projetor nhận thì mình thường phải chỉnh lại thành 1289x800.
Setting thế nào để mỗi lần kết nói với Projector thì screen réolution sẽ cố định là 1280x800?

Bác thay đổi chế độ card màn hình đi , vì nó khg tương thích với máy chiếu đó . HÃY THAY ĐỔI CHO TƯƠNG THÍCH LÀ SÀI ĐƯỢC LIỀN

chẳng cần thế đâu. Do độ phân giải của máy chiếu và máy tính không giống nhau. VÌ vậy cứ bật máy tính bình thường, cắm máy chiếu vào nó sẽ nhảy sang chế độ khác, lúc trinh chiếu xong thì nhớ là đừng tắt máy tính vội, rút cáp nối máy chiếu trước thì máy tính sẽ tự động chuyển về độ phân giải ban đầu. Lúc này hãy tắt máy tính và máy chiếu