Sửa loa JBL encounter

Xin các cao thủ chỉ giúp nơi sửa loa JBL encouter.
Hiện tai âm thanh nghe rất nhỏ, nút chạm (+)(-) không tác dụng.

Re: Sửa lóa JBL encounter

Bạn ở đâu vậy ? bik rõ địa phương chỉ dễ hơn !!!