sửa file host trong mac để restore iphone có shsh

vào go-go to folder

gõ vào /etc/

nhìn cửa sổ mới mở

có file host

kéo ra desktop

open

paste đoạn này vào cuối

74.208.10.249 gs.apple.com

nhấn dấu x thì nó hỏi muốn save lại k? chọn save

sau đó

kéo file host mới sửa vào trong /etc/

nó đòi chứng thực okie

replace file… okie

chúc bác thành công

chia sẻ vài tấm hình

http://i954.photobucket.com/albums/ae21/okane_daisuki/file%20host/Screenshot2010-10-05at64341AM.png
http://i954.photobucket.com/albums/ae21/okane_daisuki/file%20host/Screenshot2010-10-05at64442AM.png
http://i954.photobucket.com/albums/ae21/okane_daisuki/file%20host/Screenshot2010-10-05at64547AM.png
http://i954.photobucket.com/albums/ae21/okane_daisuki/file%20host/Screenshot2010-10-05at64608AM.png
http://i954.photobucket.com/albums/ae21/okane_daisuki/file%20host/Screenshot2010-10-05at64609AM.png

thế trong win thì sao hả bro

  1. Mở của số Run lên (hoặc ấn Windows+R), paste nguyên xi đoạn “C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts” lưu ý không có dấu " " nhé và mở bằng notepad. Nếu trong máy của bạn không có file hosts như trên thì bạn down file hosts mình gửi đính kèm ở dưới rồi vứt vào *C:\Windows\System32\drivers\etc* nhé. Trong khung cửa sổ file hosts bạn tìm xuống cuối trang paste đoạn [size=3]74.208.105.171 gs.apple.com[/size] vào và lưu lại. Nếu vẫn báo lỗi cũ thì thay đoạn 74.208.105.171 gs.apple.com bằng đoạn 74.208.10.249 gs.apple.com ! 74.208.105.171 hay 74.208.10.249 là địa chỉ IP của cydia.saurik.com nơi lưu trữ SHSH file !

Để kiểm tra lại xem việc chỉnh sửa file hosts đã được chưa bạn mở Command lên gõ** ping gs.apple.com** nếu nó báo địa chỉ IP trả về Reply From là 74.208.10.249 hoặc 74.208.105.171 thì là được còn nếu nó báo Reply From là 17.112.176.11 (địa chỉ IP của gs.apple.com) hoặc IP nào khác 2 IP trên là chưa được.

để restore iphone 4 ios 5.0.1, các bạn cũng phải sửa lại file host nha, nếu không sửa thì không có cách nào restore được.

em Ping IP báo là 74… mà sao e restore vẫn bị lỗi 3194 các bác ơi :frowning:

ping hay k thì e k biết
bác chỉ dùng tiny umbrela khi có lưu shsh, còn nếu k dùng tiny umbrela thì restore fr gốc hiện thời…nhưng vẫn phải sửa lại file host ạ

Bác restore FW gốc hay là custom ?

nếu các bác muốn sửa file host để restore fireware hiện hành, thì chỉ cần thêm dấu # vào đầu dòng có số ip hay 3 dòng cuối, rồi save lại và restore, nhớ không dùng tiny umbrela cho fireware mới nhất nhé