Sử dụng phẩn mềm Spy call của S 6.0 trên PPC

mình đang dùng nokia, spy call dùng rất tiện ghi âm lại toàn bộ cuộc gọi bao gồm nội dung thời gian, số điện thoại liên lạc, chuyển sang XDA tìm mãi không thấy có phần mềm nào ghi âm cuộc gọi tương tự, ai có phần mềm ghi âm cuộc gọi nào hay up lên cho anh em với

up up up up giùm bác mấy cái cho dzui, chứ dòng ppc-fone làm gì có spy call!!!

Có thể dùng VITO Sound Explorer. Thấy mọi người ca ngợi cái này lắm, tuy nhiên, mình chưa thử.

Mình tìm cái này cũng đã lâu lắm rồi nhưng chưa thấy, cũng chưa thử VITO Sound Explorer (để install vô sử dụng thử xem sao). Bác nào có kinh nghiệm trong vụ này chỉ cho anh em với nhé :slight_smile:

Cái VITO Sound Explorer cũng tàm tạm thôi, nếu bên kia nói bé quá thì khó nghe lắm!

Vito xài chất lượng ghi thì tốt nhưng chuối ở cái là nó là phần mềm được thiết kế để ghi âm chứ không phải để spy call. Muốn ghi âm cuộc gọi thì phải bấm nút ghi trước khi thực hiện cuộc gọi