Sử dụng mobile phone thông qua PPC

Có Bro nào biết về chương trình nào để sử dụng PPC thông qua bluetooth để trở thành hand free cho điện thoại di đông trong lúc đang lái xe không? Ví dụ như mình đang lái xe và phone reng thì mình chỉ cần nhấn một cái trên PPC thì tha hồ nói chuyện mà khỏi cần đụng tới cái phone,giống như chức năng trong máy TomTom One,Hitachi v.v… đã có.