SSD Fresh 2018 v7.4 Tối ưu, tăng tuổi thọ SSD

https://www.abelssoft.de/media/abelssoft.de/products/43/screenshots/en-us/alpha_ssd-fresh_neu@2x.png?v=8266455f58dc8e2b4e9f63824775d2f8e296e26174a3d9f1f0139ecedaf612ca
Chỉ cần click và chương trình sẽ tự động tối ưu:
Điều chỉnh hệ thống lên SSD
SSD Fresh phù hợp với hệ thống Windows của bạn khi sử dụng SSD.
Tránh quyền truy cập ghi
SSD Fresh làm giảm số lần đọc và ghi và do đó làm tăng tuổi thọ của ổ đĩa.
Tăng hiệu suất
Bằng cách vô hiệu hóa dịch vụ không cần thiết cũng tăng hiệu suất của hệ thống.
Abelssoft SSD Fresh 2018 điều chỉnh hệ thống của bạn để sử dụng SSD. Các ổ SSD chỉ có thời lượng giới hạn (nghĩa là số lượng truy cập ghi trên một ô bộ nhớ hạn chế). Do đó, tất cả các truy cập bằng văn bản không cần thiết phải được tránh. Ứng dụng này hỗ trợ bạn trong việc cấu hình hệ thống của bạn một cách tối ưu để giảm các quy trình viết không cần thiết. Điều này làm tăng tuổi thọ SSD
Homepage
Download