SRS_WOWHD mới với nhiều tùy chỉnh hơn

SRS_WOWHD mới với nhiều tùy chỉnh làm cho âm thanh hay hơn.
Không còn lỗi làm nhỏ tiếng chuông điện thoại nữa.