SpyChase 3D ( Game đua Moto 3D )

Game này chơi khá các bác ạ ! Em thấy gới thiệu cũng có vẻ hấp dẫn nhưng chưa chơi thử

SpyChase 3D
http://images.palmgear.com/software/screenshots/160x160/53740.gif

Thêm thông tin và Download tại đây (^=^)](http://www.palmgear.com/index.cfm?fuseaction=software.showsoftware&PartnerREF=&siteid=1&catid=73&area=software.category&searchtitle=Games&searchterm=&step=7&orderby=sales&direction=asc&userid=0&prodid=53740)
Chúc các bác cuối tuần vui vẻ