Spb Minesweeper Game

Link chi tiết tại đây

Hình ảnh giới thiệu…

http://www.handango.com/include/pictures/89216/mines_big.gif

Bàn Full tại chữ ký của em nhé… :stuck_out_tongue:
Owner: CaoHung nhập xong thì chuyển lại thành tên các bác

Bác CaoHung ơi, em k làm sao có thể đăng ký được!
Mong bác giúp đỡ!

Đây có mà, cữ gõ tên CaoHung xong là …OK

Gõ CaoHung vào Owner hay XXXXXX number hả bác?
Em thử cả 2 nhưng vẫn không được!

Bác phải đặt CaoHung vào Owner rồi vào Game mà xxxx, sau đó đổi owner lại thành tên bác là ok

Bác vinhrocker ơi, em cũng làm như thế nhưng k được.
Em đặt CaoHung vào Owner, rồi vào game ->s_erial number lại gõ tiếp CaoHung nhưng cũng k được.
Em dùng MDA, WM2K3SE