Spb Arkaball (ARM)

Link chi tiết tại đây

Hình ảnh giới thiệu…

http://www.handango.com/include/pictures/89216/arkaball.jpg

Bàn Full tại chữ ký của em nhé… :stuck_out_tongue:
Owner: CaoHung nhập xong thì chuyển lại thành tên các bác

Hùng ơi, cho lại mã reg đi. Mình khoái cái này quá mà không có mã reg. cảm ơn nhiều!
đ/c của mình là: xilipvangdi@yahoo.com