Source iphone.handheld .com.vn

Xin chào mọi người
Tình hình là em có 1 con iTouch đã jailbreak len 2.0, em đã add được source iphone.handheld.com.vn vào Installer, nhưng ko hiểu sao mỗi lần muốn download 1 app hay game nào đó thì lại bị “Bad Url”, trong khi em load ở source iphone.handheld.com.vn/installer bình thường. Em muốn load game Ai la trieu phu nhưng load hoài vẫn không được. Em newbie lắm nên mong mọi người giúp đỡ. Cám ơn mọi người nhiều

vì source: iphone.handheld.com.vn là source dùng cho ip có FW < 2.0 . Thân