smart look

kô biết có ai dùng chưa nhỉ!! nó dùng đẻ khoá bang pas cho mesenger, phone… rất hay và hiệu quả(em cho là thế). kô ai có thể xâm phạm đến riêng tư của mình đc, phần mềm nhỏ gọn kô chiếm nhiều dung lượng nhớ máy lam
NHuọc điểm là thời gian chò khoá giai quá. min=1phut vãn dài, thứ 2 la khi khoa logphone thi co ĐT chi còn báo đèn kô đổ chuông nữa! mở look thì lại chuông bthường!! có gì các bác đóng góp thêm
em dg dùng v1.6 kô bit có bản nào mới chưa nhỉ?!!