SkyForce 1.22c - Now support Treo 600

http://mytreo.net/files/screens/skyforce.gif

chắc không cần phải giới thiệu nhiều về trò này nữa .
Version 1.22 c đã chạy tốt trên màn hình LowRes .

download
http://mytreo.net/downloads/godownload-831-0.html

nhưng mà chỉ có demo :frowning: , ai có bản full thì share cho em với : ntph007@yahoo.co.uk .

Hôm qua ngồi chơi bản demo tức quá vì level 1 mình chơi quá ngon (diệt 99%) mà ko có bản full. Bác nào có share cho anh em với!

Game chơi cũng vui
mà chỗ “đao noát” cứ thế lào á, “số nhà” thì có, “tên đường” chả tìm ra → có số nhà cũng chịu :smiley: