Shost: lỗi khi burn to image "application error 29004"???

Trước đây em hay dùng Hiren Boot để back up, mọi việc back up va recover đều OK. Không hiểu hôm nay làm lại bản Ghost, khi burn to image đươc 60% thì phát sinh lỗi : application error 29004 Read error. Em Ghost và save vào 1 phân vùng khác trên cùng 1 ổ đĩa cứng (trước vẫn làm vậy). Mặc dù đã Scan disk nhưng vẫn bị lỗi này.
Bác nào kinh nghiệm tư vấn giúp em với.