Sharp 903SH + JAVA game

Có ai biết làm sao để install game JAVA vào trong máy SHARP 903SH (UK firmware) không vậy ?? Giúp em với.
Bình thường có 2 file *.JAD và *.JAR ( em làm trên sony thì chỉ có chuyển file qua là ok ). Còn SHARP thì không biết làm sao hết, chuyển qua không được.
Có ai biết cách làm không?? Chỉ em với.
Xin chân thành cảm ơn.

Game cho 903sh

Cho em dia chi Email cua bac em gui cho
Nic cua em dohung_ya@yahoo.com.vn

Em có 1 bộ cả hình động cài ngoài mạn hình và Java, Games. Nhưng không phải là *.jad hay *.rar hay *.sis như các phần mềm có hệ điều hành kia đâu.