Scientific calculator Sc-123pu

scientific calculator

http://images.palmgear.com/software/screenshots/160x160/29016.gif

Download http://www.4shared.com/dir/617672/ad0de80a/sharing.html

Edited: Đã điều chỉnh lại thread. Lần sau bạn vui lòng thêm ít chữ nữa vào thread cho nó rõ nghĩa.