Sao không thấy box "mua bán"

Admin cho hỏi, sao em không thấy box mua bán vậy? Mặc dù đã đăng ký với nick mới rồi?

Bạn vào USER CP ở trên góc trái màn hình, tiếp đó chọn Group Membership trong Miscellanous, tiếp đó chọn là thành viên của sale group, quay trở lại dd sẽ thấy box mua bán hiện ra, ngạc nhiên chưa :smiley: