rom o2 minis bác nao co cho mình xin

đang cần room xịn của o2minis bác nào có cho mình xin nhé

ROM nguyên bản thì bác vào trang của O2 mà down.