Rom Blue angle Tuma 1.4

ai da dùng bản này chưa xin cho ý kiến.

Bạn xem ở đây nhé:
http://www.handheld.com.vn/forum/showthread.php?t=22347&highlight=TUMA