Reset Network Settings -> khởi động máy không lên nữa?

Mình mới dùng IPhone, hôm nay có cài đặt mấy cái và Restart Springboard (netatalk, iRealSMS, …). Sau đó dùng iRealSMS thì mới thấy là Trial, quay lại send SMS quen thuộc thì không send được nữa.

Loay hoay, mình gỡ iRealSMS vẫn ko gửi được SMS, cứ Sending mãi… Mình mới Reset Network Settings và khởi động lại

Bây giờ màn hình chỉ hiện hình quả táo =((
Máy ko lên nữa =((

Mọi người giúp mình với:x Máy tớ dùng Firmware 2.2.1

bạn có backup bằng itunes trước khi dùng irealSMS không? nếu có thì sửa được đó.

mình cũng không rành mấy vụ này lắm. nhưng có lẽ phải *Restore lại iphone của bạn thôi.
*