Resco Brain Games 2009 v3.0: Thử tài IQ của bạn đã có tính năng Touch

Phiên bản mới của trò chơi nổi tiếng Resco Brain Games 2.0 sẽ thử tài trí nhớ và sự thông minh của bạn với 36 màn chơi trong một thời gian nhất định. Đây là một trò chơi trí tuệ rất khó, bạn và mọi người có thể kiểm tra và chấm điểm cho vui nhé, phiên bản mới 2.0 được cập nhật ngày 05/06/2008

http://www.resco.net/pocketpc/braingames/images/intro.png

  • Hỗ trợ màn hình QVGA, VGA
  • 36 màn chơi
  • Hỗ trợ Touch

http://www.resco.net/pocketpc/braingames/images/BrainGames_09.png http://www.resco.net/pocketpc/braingames/images/BrainGames_01.png http://www.resco.net/pocketpc/braingames/images/BrainGames_07.png http://www.resco.net/pocketpc/braingames/images/BrainGames_13.png

Thông tin chi tiết tại http://www.resco.net/pocketpc/braingames/default.asp

Re: Resco Brain Games 2.0: Thử tài IQ của bạn đã có tính năng Touch

cảm ơn bác
down về giết thời gian cũng được :smiley:

Re: Resco Brain Games 2.0: Thử tài IQ của bạn đã có tính năng Touch

Hiện tại đã có phiên bản mới của trò chơi trí tuệ Resco Brain Games 2009 v3.0 đã hỗ trợ một số thiết bị có độ phân giải 400x240 và 800x480. Thông tin và tải về tại đây

cảm ơn bạn!! This would help my brain