Quadro kg bằng Ati X1400 ?

Tình hình là em có con Dell sài card rời Quadro 110NVS 256m , và thằng bạn sài con Dell card X1400 , cả 2 cùng sài Vista ultimate , nhưng vista đánh giá cái quadro chỉ 3.0 còn X1400 lên tới 3.8 ( tất nhiên là 2 máy cùng cấu hình , duo 1.83 , 2g ram , 120hdd …)
Vậy ra quadro kg bằng ati à ?

Quadro là một dòng card màn hình dành cho chuyên nghiệp của Nvidia dĩ nhiên nó cũng có loại low, mid và high class . Con Quadro 110NVS của bạn tương đương với Ndivia GF7300 thì nó chỉ vậy thôi.