pro nào có Từ Điển Việt trung cho mình xin nhé, đang cần gấp

pro nào có Từ Điển Việt trung cho mình xin nhé, đang cần gấp !
thanks!

Bác tìm xem từ điển LingvoSoft chứ đưa lên đây là bị dựa cột ngay.
Website: http://www.lingvosoft.com

Anh dùng MDict dữ liệu của anh nncuong cũng tốt